Mijn favorieten

 

Wanneer heeft u een taxatie nodig?


Een taxatie kunt u nodig hebben in de volgende situaties:

Aankoop woning of een verbouwing van uw woning. (Ten behoeve van de hypotheek)


Als een een woning gaat kopen, een hypotheek gaat oversluiten of de woning gaat verbouwing (en u heeft hiervoor een hypotheek nodig) dan heeft u in de meeste gevallen een gevalideerd taxatierapport nodig om dit financiering rond te krijgen. Onze taxateur is ingeschreven bij het NRvT(gecertificeerd taxateur) en aangesloten bij het NWWI en kan u daarom voorzien van een gevalideerd taxatierapport.
 

Overdracht aan kind(eren)


Regelmatig komt het voor dat ouders hun eigen huis willen verkopen aan hun kinderen. In dit geval is een taxatie noodzakelijk. De praktijk leert dat ouders niet de hoogste prijs van hun kinderen vragen. Om claims met de belastingdienst te voorkomen bespreekt de taxateur deze dan ook te allen tijde met deze dienst hetgeen achteraf nooit tot teleurstellingen zal leiden. Ook kan zo'n taxatie helpen indien niet alle kinderen willen kopen. Om latere "onrust" te voorkomen kan een taxatierapport op voorhand vele problemen voorkomen.
 

Successierechten
 

Indien een van de ouders overlijdt en o.a. onroerend goed nalaat dat voorlopig niet wordt verkocht dan is het verstandig een taxatie op te laten maken waar de waarde wordt bepaald per overlijdensdatum. De reden is dat er successierechten moet worden betaald over de waarde per die datum. Het onroerend goed maakt namelijk onderdeel uit van de totale nalatenschap en de executeur testamentair die belast is met het afwikkelen van de nalatenschap dient dan t.b.v. de belastingdienst de waarde op te geven. Een taxatierapport zorgt ervoor dat er achteraf geen naheffing zal volgen.
 

Hebt u vragen? Ga dan naar onze contact pagina

 

 

Wij voldoen aan de richtlijnen voor een taxatie.


Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

 

 

 

 

Welke kwaliteit


Het NWWI streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de te valideren rapporten.
De validatie van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide taxateurs gedaan. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd en alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
Voor een instituut dat taxatierapporten valideert en kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft staan is een betrouwbare, uniforme en integere bedrijfsvoering van groot belang. Om dit te borgen kennen wij een afdeling Compliance om daar concreet invulling aan te geven.

Het NWWI is als organisatie in maart 2011 door Det Norske Veritas (DNV) ISO-gecertificeerd. Daarmee voldoet het NWWI niet alleen aan de algemene ISO 9001 normen, maar ook aan het voor validatie-instituten verplichte addendum. Dit addendum bevat specifieke normen voor validatie-instituten en is opgesteld door het Platform Normering Taxaties en Taxateurs. De ISO certificering Taxatie Validatie Instituten is verplicht voor alle validatie-instituten die na 1 juli 2011 de erkenning willen behouden voor zowel Stichting Taxatie en Validatie als Stichting WEW (de uitvoerder van NHG).